Zoeken - Tags
Zoeken - Content
Zoeken - Tags
Zoeken - Content
Voetbal uitrusting
Koop Puma.com

Illinois Agility Test

De Illinois Agility Test (Getchell, 1979) is een veelgebruikte test van behendigheid in de sport. Het meet het vermogen om van positie en richting te veranderen. De lengte van de baan is 10 meter en de breedte (afstand tussen de start- en eindpunten) is 5 meter. Vier kegels worden gebruikt om de start, finish en de twee keerpunten te markeren. Nog eens vier kegels worden in het midden op gelijke afstand van elkaar geplaatst. Elke kegel in het midden is 3.3 meter uit elkaar geplaatst. Onderwerpen moeten op hun voorkant liggen (hoofd naar de startlijn) en de handen bij de schouders. Bij de opdracht 'Go' wordt de stopwatch gestart en de atleet staat zo snel mogelijk op en rent rond de baan in de aangegeven richting zonder de kegels om te gooien naar de finishlijn, waar de timing wordt gestopt.

Fig 1. Illinois Agility Test


Rating Mannetjes Vrouwtjes
Uitstekend <15.2 <17.0
Goed 16.1-15.2 17.9-17.0
Gemiddelde 18.1-16.2 21.7-18.0
Eerlijk 18.3-18.2 23.0-21.8
arm > 18.3 > 23.0